Chủ đề: Bé không ngoan

Trước kia mình nói gì bé cũng nghe.
Nay bé có vẻ bướng và không nghe lời.
Khi mình kêu bé ạ mọi người thì bé không làm.Kêu bé ngồi ghế mẹ đút ăn cũng không chịu
Tình hình là mình ngọt nhạt hay la mắng vẫn không thay đổi. Ai cứu mình với

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT