Chủ đề: Bé hay đánh người, phải làm sao?

Nhóc nhà mình dạo này ưa bạo lực, gặp ai cũng đánh cả, không làm gì tự dưng lao ra đánh người ta vậy đó. không nói gì thì càng làm tới theo các mẹ nên xử lý thế nào đây.?

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT