Chủ đề: Bé chậm nói

Bé nhà em được 15 tháng rồi mà không chịu nói chuyện, chỉ gọi Ba thôi, hễ con muốn lấy gì hay không thích thì lấy tay chỉ và nói a…thế thôi. Lúc bé 11 tháng đã gọi được Ba Mẹ, Anh, hắt xì, ái chà, vậy mà giờ bé không nói những từ trên nữa, mà chỉ gọi Ba thôi, nên giờ em cũng thấy lo lắm, không biết là nguyên nhân do đâu nữa, không biết có phải do bé xem quảng cáo nhiều nên bé không chịu nói hay không nữa, mẹ nào có kinh nghiệm chỉ giúp em với.

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32074 trả lời
  tích lũy được 8486 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10333 trả lời
  tích lũy được 7365 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12268 trả lời
  tích lũy được 6340 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10139 trả lời
  tích lũy được 6046 điểm
  4
 • nguyễn thị thoan
  • 618 chủ đề | 
  • 15563 trả lời
  tích lũy được 5414 điểm
  5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT