Chủ đề: Bé bị bón

Con trai mình được 14 tháng, bé nặng 11 kg, tháng này bé chỉ lên có 100gr, bé bị bón nữa, lúc trước mỗi sáng xi thì bé đi đều đặn, khoảng 1 tháng trở lại xi bé không chịu mà lại ị trong quần,mình không biết phải sao để bé lên cân và đi ị đều đặn?

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT