Chủ đề: Bé 25 tháng cực kỳ nhỏng nhẽo

Có mẹ nào chỉ mình cách nào để trị tật nhỏng nhẻo của bí đỏ không vậy.
Số là bí đỏ nhỏng nhẽo sợ luôn. Mình khẻ vào tay thì chạy lại méc ba, khi ba hỏi ai đánh thì chỉ mẹ,mẹ hỏi ai đánh thì nói ba.
Tối vô giường không chịu ngủ, mẹ la thì khóc,thì mè nheo
Giờ thì không sao,vài tháng nữa chắc hết thuốc chữa
Các mẹ cứu mẹ bí đỏ với…

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT