Chủ đề: Ad ơi, mình gửi góp ý ở đây được không vì mình không biết góp ý thì đăng ở mục nào.

Gửi Admin!

Mình có ý kiến là khi thảo luận hoặc tạo chủ đề hoặc tạo album mới,….Nếu được Ad cho hiển thị thêm mấy biểu tượng thể hiện khuôn mặt như: mặt cười, buồn, vui,… như vậy sẽ tạo sự sinh động khi các thành viên thảo luận với nhau.

Thanks  AD nhé!

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT