Chủ đề: 3 tuổi con đã biết tự đi vệ sinh

Con zai 3 tuổi giờ đã biết tự đi vệ sinh nặng nhẹ. Đi nhẹ thì không gọi nhưng đi vệ sinh nặng xong là gọi người lớn vào để rửa cho con. Con zai mẹ giỏi lắm.

Chủ đề liên quan

Bạn có chủ đề muốn thảo luận?
Thêm chủ đề
Quản lý chủ đề
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT