CÂU HỎI: Trẻ 2.5th đi tiểu nhiều

Sony mổi ngày đi tè 20-24 lần lận các mẹ ơi, không biết như thê có bình thường không nữa. Các mẹ có kinh nghiệm cho e biết với, vì mỗi lần em đi cũng nhiều chứ không ít !

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT