CÂU HỎI: Tiêm phòng văcxin trước khi mang thai

Trước khi mang thai mình muốn tiêm phòng văc xin nhưng
khoảng cách thời gian giữa các mũi tiêm là bao lâu ah.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT