CÂU HỎI: Tiêm phòng trong thai kì

Lần sinh thứ nhất mình đã tiêm phòng 2 mũi, vậy lần này mình sẽ tiêm thêm mấy mũi và tiêm vào tháng thứ mấy của thai kì?

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT