CÂU HỎI: Thụ tinh nhân tạo thì tỷ lệ có con là bao nhiêu?

Bạn mình đang mong có con. 9 năm cưới nhau hai bạn không có con. Bạn ấy đi thụ tinh nhân tạo. Nhưng không b liệu có được con không. Tỷ lệ có con là bao nhiêu phần trăm vậy các mom.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT