CÂU HỎI: Thắc mắc Video và chủ đề của các mẹ

Tình hình là em thấy hơi thắc mắc chút, BTC đang phát động cuộc thi video GIÂY PHÚT HẠNH PHÚC… nhưng hiện tai em thấy BTC đang xếp các mục video và chủ đề chung nhau… như vậy mỗi ngày sẽ có rất nhiều chủ đề mới được lập nên, video mới dự thi cũng tăng vọt dần…. Các video dự thi và chủ đề hỏi đáp của các mẹ sẽ trộn chung với nhau…. vậy các mẹ ủng hộ video dự thi cho nhau tìm cũng khó lắm….Em nghĩ admin nên để riêng video 1 mục khác, không thể để chung như vậy được…

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT