CÂU HỎI: Tại sao bài của mẹ tôm đã xóa lại vẫn hiện trên bảng “được quan tâm nhiều nhất”

Mẹ tôm xin hỏi ad. Tại sao bài viết của mẹ tôm “những điều cần tránh khi mang thai” ad đã bỏ ra, trong mục vi phạm nội quy rồi mà sao đến giờ ad vẫn cho chạy trên mục được quan tâm nhiều nhất vậy ạ. Mẹ tôm không hiểu.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32074 trả lời
  tích lũy được 8489 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10333 trả lời
  tích lũy được 7366 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12268 trả lời
  tích lũy được 6342 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10140 trả lời
  tích lũy được 6047 điểm
  4
 • MarryBaby
  • 278 chủ đề | 
  • 0 trả lời
  tích lũy được 5542 điểm
  5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT