CÂU HỎI: Tại sao bài của mẹ tôm đã xóa lại vẫn hiện trên bảng “được quan tâm nhiều nhất”

Mẹ tôm xin hỏi ad. Tại sao bài viết của mẹ tôm “những điều cần tránh khi mang thai” ad đã bỏ ra, trong mục vi phạm nội quy rồi mà sao đến giờ ad vẫn cho chạy trên mục được quan tâm nhiều nhất vậy ạ. Mẹ tôm không hiểu.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • mẹ xí muội
  • 325 chủ đề | 
  • 4419 trả lời
  tích lũy được 61 điểm
  1
 • Lan Nguyễn
  • 334 chủ đề | 
  • 7831 trả lời
  tích lũy được 42 điểm
  2
 • Mẹ Bin Bo
  • 350 chủ đề | 
  • 8626 trả lời
  tích lũy được 42 điểm
  3
 • nguyễn thị thoan
  • 600 chủ đề | 
  • 15248 trả lời
  tích lũy được 28 điểm
  4
 • Thanh ngoan
  • 144 chủ đề | 
  • 1832 trả lời
  tích lũy được 28 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT