CÂU HỎI: Sau phần “Tin tức” nên có thêm chủ đề thành viên hoạt động

Theo mẹ tôm nghĩ rằng có rất nhiều mom hoạt động tích cực trong tuần,tháng, thậm chí là theo ngày, ad nenen thêm chủ đề “thành viên hoạt động” sau phần “tin tức” để các mom biết mình đang ở thứ tự thứ mấy trong ngày, trong tuần, trong tháng. Như vậy mỗi khi vào marry các thành viên đều nhìn thấy có tên mình mặc dù là ở dưới cùng thì cũng vui vì được marry quan tâm. Vì theo cách hoạt động thế này thì chỉ có 5 thành viên thường xuyên được thấy.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT