CÂU HỎI: Sàn lọc trước khi sinh là gì vậy các mẹ?

Mình thấy ở phường có treo băng rôn: Sàn lọc trước và sau khi sinh con. Sàn lọc sau khi sinh thì mình biết rồi. Còn trước khi sinh thì chưa.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT