CÂU HỎI: Phần “Trả lời” ad nên tách ra thành các mục?

Mình muốn xem lại các phần trả lời của mình, mở ra thấy toàn câu trả lời mà không được ad sắp xếp ở mục nào. Ad nên tự động chạy các câu trả lời của các thành viên ở từng nội dung khác nhau sắp xếp theo các nội dung đó. Ví dụ mình đang bình luận các mục ở phần blog thì câu trả lời nằm trong mục blog, như vậy thì mình muốn tìm lại câu trả lời đó cũng dễ dàng hơn nhiều thay vì cách sắp xếp câu trả lời mới nhất ở thứ nhất như ad bây giờ

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32099 trả lời
  tích lũy được 8460 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10343 trả lời
  tích lũy được 7360 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12269 trả lời
  tích lũy được 6327 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10139 trả lời
  tích lũy được 6042 điểm
  4
 • Mẹ Subill
  • 589 chủ đề | 
  • 10359 trả lời
  tích lũy được 5375 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT