CÂU HỎI: Phần “Trả lời” ad nên tách ra thành các mục?

Mình muốn xem lại các phần trả lời của mình, mở ra thấy toàn câu trả lời mà không được ad sắp xếp ở mục nào. Ad nên tự động chạy các câu trả lời của các thành viên ở từng nội dung khác nhau sắp xếp theo các nội dung đó. Ví dụ mình đang bình luận các mục ở phần blog thì câu trả lời nằm trong mục blog, như vậy thì mình muốn tìm lại câu trả lời đó cũng dễ dàng hơn nhiều thay vì cách sắp xếp câu trả lời mới nhất ở thứ nhất như ad bây giờ

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT