CÂU HỎI: Não thất bên trái có nang đám rối mạch mạc KT ~7x5mm có bị sao không ạ?

Ngày 16/11/2015 em đi siêu âm 18 tuần nhưng kết quả siêu âm là 16 tuần 5 ngày và não thất bên trái có nang đám rối mạch mạc KT ~7x5mm bác sỹ hẹn 22 tuần đi siêu âm lại, các chị cho hỏi não thất bên trái có nang  đám rối mạch mạc KT ~7x5mm có bị ảnh hưởng gì không ạ? và đến tuần 22 em đi siêu âm thì em tính theo tuần 12 hay tính theo tuần vừa siêu âm mới nhất ạ?

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT