CÂU HỎI: Mới mổ có nên ăn cam không?

Sanh mổ có nên ăn Cam liền không hay phải để ra tháng khi vết mở lành hẳn hả ăn ạ?

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT