CÂU HỎI: Lúc chon file ảnh dự thi, ảnh mình thấy không trọn vẹn so với ảnh chụp liệu như vậy có hợp lệ ?

Có phải hình ảnh dự thi sẽ nằm trong 1 khuôn khổ quy định của BTC nên lúc mình chọn file ảnh dự thi thừa phần nào sẽ bị cắt xén.Vì lúc mở hình arh để xem lại thấy không như ảnh đã chụp.Mình có thể nhận câu trả lời qua Email ?

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT