CÂU HỎI: Làm sao để thêm hình vào album đã tạo?

Mình mới tạo album, add có một hình, giờ mình muốn thêm hình vào album đó vì cùng độ tuổi? 

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT