CÂU HỎI: Để con kiên nhẫn!

Bạn ấy đi học về là được 30 phút ngồi với máy tính.Nhưng mà bạn không chịu dừng ở một chỗ nào cố định cả, cứ xem mỗi chỗ một ít rồi tự bạn chuyển sang chỗ khác Theo kiểu bạn ấy sợ hết giờ ấy.
Có con mẹ nào như thế không ạ?

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT