CÂU HỎI: Đặt vòng sau khi sinh

Mẹ nào có kinh nghiệm hay đã từng đặt vòng cho em xin tí kinh nghiệm. Các phương pháp đặt vòng và tác dụng phụ khi đặt vòng với ah. Em đang cần tham khảo gấp ah.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT