CÂU HỎI: Các Mẹ ơi, tại sao siêu âm trong 3 THÁNG ĐẦU tuổi thai bị lệch 1 tuần lần trước so với lần sau luôn. Mong các Mẹ góp ý!

Kết quả siêu âm của mình:
Lần 1 (8/3/2014): 4 tuần
Lần 2 (23/3) sau lần 1 là 2 tuần: 7 tuần (so với lần 1 phải là 4 tuần chứ? Lệch 1 tuần)
Lần 3 (26/4) sau lần 2 là 5 tuần: 12 tuần 6 ngày (So với lần 2 phải là 12 tuần chứ? Lệch 6 ngày)
Tại sao lần 2 và lần 3 xác định tuổi thai bị chênh lệch ah?

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT