CÂU HỎI: BTC nên giữ cuộc thi viết theo chủ đề hoặc tuần?

Theo mẹ Tôm nghĩ rằng BTC nên giữ cuộc thi viết theo chủ đề hoặc tuần thì sẽ động viên và khuyến khích các mom trên cả nước hướng về bài đó và tham gia nhiều hơn. Nhiều người sẽ tham gia diễn đàn hơn. Vì bây giờ mom thấy khi BTC cải cách lại và chỉ phát động bình luận theo chủ đề nào đó thì các mom chỉ bình luận mà không viết, không chia sẻ ra những kỷ niệm, kinh nghiệm của mình nhiều như những lần trước nữa. Tỷ lệ các mom tham gia marrybay cũng giảm đi. Theo mẹ Tôm BTC nên phát động các cuộc thi viết theo tuần, các mom đi làm về vẫn vào được trang này và viết bài bằng những cảm xúc của mình về chủ đề đó.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 • Loan Thanh
  • 802 chủ đề | 
  • 32074 trả lời
  tích lũy được 8489 điểm
  1
 • Phạm Ngọc Ánh
  • 930 chủ đề | 
  • 10333 trả lời
  tích lũy được 7366 điểm
  2
 • Mẹ Suti
  • 944 chủ đề | 
  • 12268 trả lời
  tích lũy được 6342 điểm
  3
 • Kim Thoa Bui Thi
  • 801 chủ đề | 
  • 10140 trả lời
  tích lũy được 6047 điểm
  4
 • nguyễn thị thoan
  • 618 chủ đề | 
  • 15563 trả lời
  tích lũy được 5423 điểm
  5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT