CÂU HỎI: BTC nên giữ cuộc thi viết theo chủ đề hoặc tuần?

Theo mẹ Tôm nghĩ rằng BTC nên giữ cuộc thi viết theo chủ đề hoặc tuần thì sẽ động viên và khuyến khích các mom trên cả nước hướng về bài đó và tham gia nhiều hơn. Nhiều người sẽ tham gia diễn đàn hơn. Vì bây giờ mom thấy khi BTC cải cách lại và chỉ phát động bình luận theo chủ đề nào đó thì các mom chỉ bình luận mà không viết, không chia sẻ ra những kỷ niệm, kinh nghiệm của mình nhiều như những lần trước nữa. Tỷ lệ các mom tham gia marrybay cũng giảm đi. Theo mẹ Tôm BTC nên phát động các cuộc thi viết theo tuần, các mom đi làm về vẫn vào được trang này và viết bài bằng những cảm xúc của mình về chủ đề đó.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • mẹ xí muội
  • 325 chủ đề | 
  • 4422 trả lời
  tích lũy được 61 điểm
  1
 • Mẹ Bin Bo
  • 353 chủ đề | 
  • 8649 trả lời
  tích lũy được 26 điểm
  2
 • linh đan
  • 0 chủ đề | 
  • 246 trả lời
  tích lũy được 26 điểm
  3
 • nguyễn thị thoan
  • 600 chủ đề | 
  • 15248 trả lời
  tích lũy được 25 điểm
  4
 • Thanh ngoan
  • 144 chủ đề | 
  • 1860 trả lời
  tích lũy được 24 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT