CÂU HỎI: Ad có nên thêm mục “Bác sĩ tư vấn” chăng?

Theo mẹ tôm, sau một thời gian hoạt động trên marry, mẹ tôm nhận thấy rằng nhiều mẹ có nhiều câu hỏi, tình huống khó khăn và đôi khi thực sự như sự khẩn thiết cần được tư vấn, các mom đưa ra vấn đề và các mom khác đều chia sẻ bình luận. Tuy nhiên tất cả chỉ dựa trên cơ sở kinh nghiệm của các mẹ nhưng đôi khi nhiều mom trả lời không dựa trên cơ sở khoa học lắm. Nên mẹ tôm nghĩ ad nên thêm mục và cần có bác sĩ để tư vấn khi các mẹ cần gặp mọi vấn đề gấp. Khi các mẹ gặp khó khăn có thể vào ngay mục bác sĩ tư vấn sẽ chuyên nghiệp và chính xác hơn, tạo dựng niềm tin của các mẹ hơn ad à.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 

Thành viên nổi bật trong tuần

  • nguyễn thị thoan
    • 524 chủ đề | 
    • 14175 trả lời
    tích lũy được 46 điểm
    1
  • Mẹ Bin Bo
    • 255 chủ đề | 
    • 6943 trả lời
    tích lũy được 38 điểm
    2
  • mẹ xí muội
    • 234 chủ đề | 
    • 2983 trả lời
    tích lũy được 36 điểm
    3
  • MarryBaby
    • 232 chủ đề | 
    • 0 trả lời
    tích lũy được 30 điểm
    4
  • Hạ Vũ Ơi
    • 507 chủ đề | 
    • 10881 trả lời
    tích lũy được 27 điểm
    5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT