CÂU HỎI: 3 tháng đầu thai kỳ nên kiêng gì?

Các mẹ cho mình hỏi, 3 tháng đầu thai kỳ nên kiêng những gi? Có bầu bé lớn toàn bà nội chỉ, bé này ở riêng không ai chỉ, phải tự tìm hiểu, cảm ơn các mẹ.

Câu hỏi liên quan

Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
Bạn có thắc mắc cần hỏi?
Đặt câu hỏi
Quản lý câu hỏi
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT