Sự phát triển
của bé

Út cưng của mẹ

Con ra đời vào đúng ngày đầu tiên của năm mới 2016. Niềm vui nhân lên rất nhiều lần khi con là thành viên thứ 5 trong gia đình....

Con ra đời vào đúng ngày đầu tiên của năm mới 2016. Niềm vui nhân lên rất nhiều lần khi con là thành viên thứ 5 trong gia đình. Giờ đây các chính sách pháp luật của nhà nước không còn cấm sinh con thứ 3 nữa nhưng con sinh ra vào giữa danh giới CẤM và KHÔNG CẤM nên bố mẹ con vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi. Điều đó không quan trọng khi có con trai me

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT