Sự phát triển
của bé

trò chơi ngày bé

Ngày bé ai đã từng tắm sông ?

Thấy các cháu trong xóm chiều chiều hay ra sông tắm làm mình cũng bồi hồi nhớ lại tuổi thơ . Ngày xưa cũng mê tắm sông , mê mó cua bắt óc . Thấy các anh chị lớn tắm sông con cũng mê lắm cũng đòi mẹ mua phao cho con bơi . Khi nào con lớn tí mẹ sẽ tập con bơi nhé con trai

Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT