Sự phát triển
của bé

Trang trí nhà cửa

Con cứ cầm viết vẽ khắp nơi.

Một thú vui của con là cầm viết lên là vẽ khắp nhà, đâu đâu cũng được "chị Lắc" trang trí mà còn tâm sự nữa chứ "Xe ngồi im nè, để chị Lắc vẽ cho đẹp, không có đau đâu!"

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT