Sự phát triển
của bé

Tình yêu lớn của mẹ!

9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và chuỗi ngày đằng đẵng bố con đi làm xa nhiều khi mẹ cảm thấy kiệt sức và khủng hoảng. Bây giờ cũng vẫn thế nhưng...

9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và chuỗi ngày đằng đẵng bố con đi làm xa nhiều khi mẹ cảm thấy kiệt sức và khủng hoảng. Bây giờ cũng vẫn thế nhưng mẹ nhận ra rằng mẹ có thể vượt qua mọi thử thach khi có con bên cạnh.
Tình yêu lớn nhất của đời mẹ là con đó!

image2

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT