Sự phát triển
của bé

Tiểu vũ trụ

Miệng cười tựa như hoa, Mắt long lanh tựa ánh sáng, Con là tiểu vụ trụ, Cuộn tròn ngủ trong tay.  

Miệng cười tựa như hoa,
Mắt long lanh tựa ánh sáng,
Con là tiểu vụ trụ,
Cuộn tròn ngủ trong tay.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT