Sự phát triển
của bé

Thiên thần của mẹ

Con gái của Mẹ! Sinh con ra mới có 32 tuần Mẹ rất lo nhưng trộm vía con Mẹ ngoan giỏi và biết nghe lời. Thấm thoát mà con đã 5 tuổi cái...

Con gái của Mẹ!
Sinh con ra mới có 32 tuần Mẹ rất lo nhưng trộm vía con Mẹ ngoan giỏi và biết nghe lời. Thấm thoát mà con đã 5 tuổi cái tuổi biết giúp bạn biết quan tâm người khác những bước đi đầu tiên của con là tình yêu con dành cho mọi người.

IMG_6795-400x533

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT