Sự phát triển
của bé

Tâm sự đêm buồn (1)

Anh không còn như trước nữa!

Cô hỏi a. A nói rằng a không còn sống như trước. A bây giờ là một con người trở nên lầm lì. Anh sống không yêu không ghét. Anh buồn nhiều nhưng anh không muốn nói lúc này. Anh nói ra để làm gì. Nói ra để cô cảm thấy buồn sao.
Anh không nói thì cô còn biết làm sao. Cô cảm thấy uất nghẹn không nói nên lời nữa. Cô đã khóc rất nhiều. Cô cảm thấy tủi thân nhiều làm ấy. Cô đang cảm thấy bế tắc cho cuộc sống này. Tại sao a bỗng trở thành một con người như vậy. Con người anh trước kia khác cơ mà. Anh là một người luôn vui vẻ, là một người luôn biết làm cho người khác vui kia mà. Cô biết làm gì để anh quay về con người xưa kia?

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT