Sự phát triển
của bé

Sáng nào cũng nạnh nhau vụ đi gửi con

Gía như con vui vẻ ở lại thì đâu đến nỗi

Chỉ vì không nỡ nhìn con khóc đòi theo nên hai vợ chồng khi nào cũng nạnh nhau cái vụ này.

Mình tìm mọi lý do để chồng thấy là bận quá không đi gửi con bây giờ được. Còn chồng lại kiếm cơ khác chỉ vì không chịu nổi khi con lại khóc, mè nhèo, ôm lấy cổ khôngn rời.

Tình hình như thế này mai mốt đi gửi trẻ chắc lại khổ hơn nữa đây…

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT