Sự phát triển
của bé

Rum học đếm

Mẹ dạy con học đếm từ 1 đến 10.lúc con nói chưa sõi con không đếm được số 6.con bỏ số 6,chỉ đếm 1.2.3.4.5.7.8.9.10.

Còn bây giờ khi con nói được số 6 là con nhanh nhảu ghép  sau số 7.giờ ai nói đọc số nghe nào là con dõng dạc 1 mạch 1.2.3.4.5.7.6.8.9.10.ôi con tôi dạy sao cũng không sửa được.không biết phải làm sao với con luôn

10-copy-400x282

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Mẹ Bin Bo
  • 314 chủ đề | 
  • 8095 trả lời
  tích lũy được 86 điểm
  1
 • Thanh ngoan
  • 107 chủ đề | 
  • 1302 trả lời
  tích lũy được 78 điểm
  2
 • Mẹ bé Mật
  • 14 chủ đề | 
  • 332 trả lời
  tích lũy được 72 điểm
  3
 • mẹ xí muội
  • 284 chủ đề | 
  • 3813 trả lời
  tích lũy được 67 điểm
  4
 • nguyễn thị thoan
  • 568 chủ đề | 
  • 14707 trả lời
  tích lũy được 63 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT