Sự phát triển
của bé

Ông thợ điện

hôm qua ông ngoại mua hộp đèn để bàn thờ. mẹ với ông ngoại đang tranh luận người ta in ông thần tài hay ông phúc lộc. con nói "ông thợ điện đó"

Hôm qua, ông ngoại mua hộp đèn để bàn thờ, trên đó có in hình ba ông phúc lộc thọ và một bên in hình ông lộc. Ông ngoại cứ thắc mắc họ in hình ai. Mẹ nói là ông lộc là ông ngoại không chịu, ông ngoại cứ bảo là ông quan. mẹ nói là ông Lộc con chen vô ” ông thợ điện mà, thấy chưa ông thợ điện mới làm điện sáng chứ”. Mẹ và ông ngoại thu con luôn.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT