Sự phát triển
của bé

Ông cố ngoại của Sun e mất

Buồn

Hôm nay thật buồn khi phải nghe thấy tin buồn từ quê thông báo vào. Lẽ ra hôm nay là nhày ông ngoại bên ck đuọc mừng thọ 90 tuổi thì cubgx là ngày ông phải ra đi về cõi vĩnh hằng, thật buồn khi đứa chắt ngoại duy nhất là sun e nhà con cũng không về được bên ông lúc này. Thương và gửi lời khóc đến nơi quê nhà.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 

Thành viên nổi bật trong tuần

 • Dương Mai
  • 73 chủ đề | 
  • 533 trả lời
  tích lũy được 78 điểm
  1
 • Trần Thi
  • 9 chủ đề | 
  • 2 trả lời
  tích lũy được 50 điểm
  2
 • Thi Nguyen
  • 32 chủ đề | 
  • 7 trả lời
  tích lũy được 50 điểm
  3
 • Dư Thị Lương
  • 73 chủ đề | 
  • 1024 trả lời
  tích lũy được 42 điểm
  4
 • Ssarah
  • 13 chủ đề | 
  • 4 trả lời
  tích lũy được 30 điểm
  5
 

Kết nối facebook

 

TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT