Sự phát triển
của bé

Nóng nóng quá!

Thương cún con của mẹ lắm!

Hai hôm nay trời nóng quá làm trưa con trai mẹ hằn học mãi không ngủ được. Ăn cũng không chịu ăn chỉ uống nước và bú sữa mẹ thôi. Đầu thì cứ nóng hâm hấp, rôm sảy thì nổi đầy cổ. Lúc đầu mẹ sợ con ốm không dám tắm nhưng thấy con nóng nực khó chịu quá mẹ phải dậy nấu nước mướp đắng tắm cho con.

Trời nóng nhìn con mà thương quá. Chỉ sợ con không chịu đựng được lại ốm thôi.

Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT