Sự phát triển
của bé

Niềm vui nho nhỏ sáng đầu tuần

Cảm ơn Marrybaby đã mang niềm vui nhỏ cho mẹ con nhà ớt trong buổi sáng sớm đầu tuần nha.

Sáng đầu tuần, thức dậy theo thói quen ghé marrybaby  xem tin tức , lướt 1 vòng và chợt nhìn thấy marrybaby vinh danh những thành viên nổi bật trong tuần thấy có tên của mình, cảm thấy rất vui. Tuy là đối với nhiều người là bình thường nhưng với mình cảm thấy nó là 1 niềm vui nhỏ động viên mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa trong việc tiếp tục sinh hoạt trong cộng đồng marrybaby. Cảm ơn Marrybaby đã mang niềm vui nhỏ cho mẹ con nhà ớt trong buổi sáng sớm đầu tuần nha.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT