Sự phát triển
của bé

Những tháng đầu của con

Vai vồng tâm sụ cùng con gái yêu,khi con Trãi qua tháng đầu đòi vui vẻ?

Lần đầu làm mẹ,cái cảm giác không biết tả sau cho hết,vui vui,mùng mùng,tủi tủi,hạnh phúc xen lẩn đam mê.Con gái ah ,lần đầu mẹ Trâm con,có nhiều thiếu xót ,con phải thông cảm cho mẹ nhe,khi mẹ bé con chân tay lo óng ngóng mẹ sọ con đao,Nhung mẹ cố làm tốt,khi con bú,thì sọ con trua no,oi thoi đủ thú thủ thách cùng mẹ con ta hai mẹ con ta cùng cố gần vược qua để lớn lên mạnh khỏe con gái nhe!Đây là tấm hình con trông tháng mẹ ghi lại khoảnh khác yêu của con để con lớn lên sau này con có thể xem lại tủi tho con nhu thế nào,trộm ví con lớn nhanh,chúc con gái mẹ mau ân chống lớn nhe con,mẹ yeu con.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT