Sự phát triển
của bé

NHŨNG BUÓC CHÂN TRẦN KHÔNG MỆT MỎI

Nièm hạnh phúc làm mẹ là tập cho con nhũng bước đi đầu đòi,nhìn con bước đến đâu nièm vui hạnh phúc Lan tỏ đến đó


Nhũng bước chân đầu đòi chữa con,bàn chân bé nhỏ,không giầy không vó,bước đi tuần bước 1 .Nhìn con hang say tập tuần bước đi,niềm vui ,hạnh phúc trong lúc đó không sau diẻn tả nên lòi,con gái mẹ thì thích thú hào húng nám láy tay bà .Nhu thế con đòi đi mảy,khi bà vùng lại con cụ nụ khi Tam tay vác đi lại cười TUOI nhu Hoa mói nỏ.Con gái oi mẹ iu con nhác là trong lúc này và ui con mái mải thoi con làm mẹ tù cám giác này sang cảm giác nọ thoi thi con chỉ Cần mau an chóng lớn vui khỏe đó là thông điệp mẹ vành cho con cố lên con nhe iu hai con .

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 • Hương Ly
  • 9 chủ đề | 
  • 63 trả lời
  tích lũy được 40 điểm
  1
 • Dư Luân
  • 10 chủ đề | 
  • 9 trả lời
  tích lũy được 34 điểm
  2
 • lê Thị Ngọc
  • 6 chủ đề | 
  • 1 trả lời
  tích lũy được 31 điểm
  3
 • Dư Quỳnh
  • 7 chủ đề | 
  • 33 trả lời
  tích lũy được 25 điểm
  4
 • Trần thị Hòa
  • 3 chủ đề | 
  • 5 trả lời
  tích lũy được 20 điểm
  5
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT