Sự phát triển
của bé

Nhật ký bằng tranh của mẹ Cháo Quẩy

Giống như tất cả các bà mẹ lần đầu đi đẻ khác, càng gần đến ngày sinh, mẹ Cháo Quẩy càng hồi hộp và lo lắng đủ thứ trên đời. Những ngày trước sinh, gần như mẹ Cháo Quẩy chỉ "nín thở" để theo dõi những thay đổi và dấu hiệu "khả nghi" của cơ thể để vào viện sinh con nhanh nhất có thể. Những lo lắng và nỗi niềm đó cũng giống như tâm trạng của bất cứ bà mẹ nào đi đẻ lần đầu, vì thế nó sẽ khiến bạn bật cười sảng khoái hoặc dâng lên một cảm xúc bồi hồi khi tìm thấy một phần kỉ niệm của mình trong đó.

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 1

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 2

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 3

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 4

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 5

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 6

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 7

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 8

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 9

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 10

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 11

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 12

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 13

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 14

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 15

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 16

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 17

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 19

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 20

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 21

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 22

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 23

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 24

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 25

 

Nhật kí lần đầu đi đẻ 26

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT