Sự phát triển
của bé

Nhật ký Đà Nẵng: Yêu lắm con người mến khách

Yêu lắm con người nơi đây

Ngày đầu tiên đặt chân tới Đà Nẵng em đã bị ấn tương̣ về con người nơi đây, mọi ngưòi quá mến khách, nhất là chị chủ khách sạn khá nhiệt tình và thoải mái, giọng người miền trung ban đầu khá khó nghe, qua 1 ngày giao tiếp em cũng hiểu được đ́ôi chút. Em dần yêu nơi đây rồi!

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT