Sự phát triển
của bé

Nghiệp Thi công chức?

Năm nào cũng có đợt thi công chức và năm nào cũng có nhiều sĩ tử chờ đợi cảnh cá chép hóa rồng được \" vinh quy bái tổ\" nhưng năm nào cũng vậy hình như là \' Con vua thi lại làm vua\"

Vài năm đi thi nhưng chưa lần nào được trong diện đặc caxscg, đặc cáh ở đây không phải là diện bằng tiến sĩ, thạch sĩ hay đại học loại giỏi để xét ưu tiên, đặc cách là được vaod phòng 1 để chỉ có một mình một chỉ tiêu hồ sơ và đương nhiên mình ở phòng 1 và đương nhiên mình cũng có thi nhưng lại không có đối thủ?

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT