Sự phát triển
của bé

Nản rồi

Nản quá rồi

Mẹ đua đòi theo các mom vác hành con đi tham gia các cuộc thi nưh ai, cũng kêu gọi mọi người ủng hộ, cũng tham gia nhiệt tình lắm. Dù mất rất nhiều thời gian đi xin xỏ mọi người like, bình luận… Rồi chờ đợi, nhưng tới khi thông báo kết quả thì buồn ghê.
Xã hội luôn không công bằng nên bất cứ cuộc thi nào cũng không công bằng, thấy mất niềm tin vào các cuộc thi online quá rồi, từ nay chắc về ở ẩn thơi, nản quá rồi!

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT