Sự phát triển
của bé

Mệt!

Mệt và mỏi.

Hai hôm nay con không chịu ăn làm mẹ thấy mệt mỏi và bực mình quá.

Đến bữa ăn con không chịu nuốt, cứ ngậm mãi rồi nuốt vào lại ọe ra. Mẹ vừa mệt vì phải dỗ cho con ăn vừa bực mình vì con ăn được vài miếng vào lại ra hết làm mẹ lại phải đi dọn rửa, thay đố cho con. Đến là mệt. Nghĩ con không muốn ăn mẹ cũng không ép nữa nhưng sáng nay cho ăn con vẫn thế. Nghĩ đến cho con ăn mà ngầy quá!

Con phải ngoan cho mẹ đỡ mệt chứ.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT