Sự phát triển
của bé

Mẹ ơi, mẹ đẻ vợ cho con

Mẹ ơi, mẹ đẻ vợ cho con

Hôm nay nói chuyện với con
– Mẹ Tũn: Mẹ hỏi con lớn lên có chăm sóc mẹ vê già không
– Con: Nếu con lớn rồi thì mẹ già đi đúng không
– Mẹ: Uhm, mẹ sẽ gìa đi
– Con: Thế mẹ đừng ăn nữa, đợi con lớn sẽ không già
– Mẹ: Cạn lời 
– Mẹ: Con phải lấy vợ chăm sóc bố mẹ chứ
– Con: Mẹ ơi mẹ đẻ vợ cho con, con lấy luôn
– Mẹ: Cạn lời tập 2 
–> Các mẹ có ai bị tắt điện như em không

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT