Sự phát triển
của bé

Mẹ ơi con trốn ở trong tủ thuốc của mẹ này

Con yêu gọi mẹ

Mẹ con mình chơi trốn tìm nhé!

Mẹ: bây giờ con đi trốn đi, mẹ sẽ tìm con.
Thế là con yêu hì hục đi tìm chỗ trốn.
Ah. Đã tìm thấy chỗ trốn rồi.
Mẹ: con ơi!
Mẹ: con đâu rồi?
Mẹ: mẹ tìm không ra. Con ra đi. Mẹ thua rồi.
Con: ú …ah.
Mẹ: ah. Con trai mẹ đây rồi!

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT