Sự phát triển
của bé

Mẹ mệt chưa con chở cho

"mẹ mệt chưa để con chở cho". con gái mẹ thương mẹ thế đấy con biết hỏi mẹ mệt chưa,

Mẹ chở con đi từ nhà dì về con gái mẹ líu lo hát suốt dọc đường. bỗng con quay lại hỏi mẹ “mẹ mệt chưa để con chở cho”. con gái mẹ thương mẹ thế đấy con biết hỏi mẹ mệt chưa, mẹ nói “nhưng con còn nhỏ lắm làm sao chở mẹ được” con nói “vậy khi nào con lớn con sẽ chở mẹ nhé”. rồi lại líu lo:” mẹ đi làm từ sáng sớm, dậy thổi cơm, kho thịt cá, con kề má được mẹ yêu, ơi mẹ ơi yêu mẹ lắm!” tiếng cười của con giòn tan suốt chặn đường về. có con thật hạnh phúc các mẹ nhỉ.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT