Sự phát triển
của bé

lọ dầu cá mẹ dành cho con

Món quà giúp con sáng mắt hơn.

Vừa rồi con trai đi học được cô khen rằng con thuộc nguyên bài thơ cô dạy hôm nay, đặc biệt là con được cô chọn đội tuyển đọc thơ hay giải của trường mầm non tổ chức. Mẹ rất mừng cho con, mẹ đã tặng cho con bằng lọ dầu cá nhằm giúp sáng mắt hơn, kèm theo là bộ vợt cầu lông nhỏ để con tập đánh. Thấy con trai nhận quà của mẹ mà vui mừng quá và cản ơn mẹ rôí rít. Mình cũng vui và hạnh phúc theo.

Blog mới nhất

Xem thêm
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
Bạn có nội dung cần chia sẻ?
Viết blog
Quản lý blog
 Thành viên nổi bật trong tuần
 Kết nối facebook
 TỪ KHÓA ĐƯỢC QUAN TÂM NHẤT